De familienaam Van Beusekom verklaard.

De Van Beusekommen komen allemaal uit de omgeving van Beusichem want dat is wat Beusekom zegt = uit Beusichem.
Beusichem wordt lokaal wel Beuzekom genoemd en is gelegen in het voormalige graafschap Buren. De stamoudtsen uit het onderzoek komen ook bijna allemaal uit de omgeving van Beusichem, een mooier bewijs is er niet.

De Bataven waren een West-Germaanse stam die in de Romeinse tijd deel uitmaakte van het Romeinse leger. Ze golden als elitetroepen die in staat waren bewapend te paard zwemmend de Rijn over te steken. Daarom worden ze ook wel de Hollandse Romeinen genoemd. Sporen van bewoning door Bataven zijn in de gehele Betuwe te vinden. De naam Betuwe zou verwijzen naar de Bataven die er woonden en behoort dan ook tot één van de vroegst bewoonde gebieden in ons land. Als volk worden ze voor het laatst vermeld in de 3e eeuw en zijn daarna opgegaan in het volk van de Franken.

Al omstreeks 900 wordt er in de annalen over Bosinchem (Beusichem) geschreven. Meer over Beusichem vindt je hier.

Bovenstaande is van belang voor de verklaring van de betekenis en de oorsprong van onze mooie familienaam. De naam Bosinchem zou verklaard kunnen worden door het woord 'bos' wat in het latijn rund (koe) betekent. ‘Chem’ is afgeleid van ‘hem’ of ‘heim’ dat woonplaats betekent. Bosinchem zou dan het huis (of verzamelplaats om over te steken) van het rund kunnen betekenen.

Een tweede verklaring die ik gevonden komt van de site Taaldracht.nl/germaanse-namen en is;
Bôso Boeze (m.) is een Germaanse naam en betekent wel ‘gebiedende’, vgl. baas, verwant aan bannen ‘verkondigen, gebieden’, Grieks ph?s? ‘zal zeggen’, niet verwant aan boos • Oudfrankisch ???? (Bóso), Oudhoogduits Buoso.

Een derde verklaring is dat ‘Beuse’ een verbastering zou zijn van de knuffelvorm van de Germaanse voornaam 'bôsilïk'. Een oud-Germaans begrip dat heden ten dage als 'trots' wordt omschreven. Deze knuffel zou weer afgeleid zijn van ‘bösi’ dat een relatie heeft met ons huidige woord boos maar toen eerder de betekenis vijandig zou hebben gehad. Heel toepasselijk bij nakomelingen van die elitetroepen.
Vrij vertaalt zou Beusichem dan betekenen: ‘woonplaats van (de familie van) Bôso’.

Als woord komt boso en bosi in het hedendaagse Pools voor. Een link met bovenstaande verklaringen zie ik niet.
Welke van de drie verklaringen de juiste is maakt niet uit, het blijft een mooie familienaam.


Het gebied was eigendom van de heren van Beusichem, waarvan de oudste vermelding gevonden wordt in 1196. Het was een telg van dit geslacht dat het stadsrecht van Culemborg uit 1318 bevestigde. Voor het overige werd de naam van het geslacht met evenzovele variaties geschreven als die van het dorp.
Het kasteel Batestein werd in 1371 gebouwd door Gijsbert van Beusichem, heer van Vianen. Het kasteel had een bijna rechthoekige vorm met op één van de hoeken een forse toren, met de naam St. Pol. Deze naam werd later verbasterd tot Simpeltoren. De familie van Beusichem woont tot 1417 op het kasteel, daarna gaat het via vererving over op de Brederode's. Zij wonen er tot 1684.
(bron regionaalarchief rivierenland)

Nu behoren deze edelen ook tot de voorouders van deze tak. Echter niet via de Beusekommen-lijn maar via de lijn van de Van der Kroften. Dat was de rijke en de adelijke tak.

Andere familienamen die genoemd moeten worden.

Omdat alles zo lang geleden speelt is niets zeker.
In Frans-Vlaanderen ligt de plaats Boezegem (Boëseghem). Deze werd voor het eerst vermeld in 877 als Buosingahem, dit betekent Huis van de lieden van Buoso of Bôso. In 1164 werd het vermeld als Boezinghem in een charter van Filips van de Elzas. Ik ben -nog- geen families Van Beusekom tegengekomen met stamoudsten uit die plaats. Maar voor de zekerheid toch even vermelden.


In de omgeving van Doesburg komt een familie Beuseker/Beusker voor. Rond 1700 wordt als stamoudste een Hendrik Beuseken vermeld die in 1706 in Arnhem trouwt. Mogelijk uit Didam en nog verder terug uit Coesvelt.

Verwantschap met de familie De Beus, waarvan de oudste waarschijnlijk uit Meteren komt dat niet ver van Beusichem ligt, is mogelijk. Ook Batenburg in Brabant wordt genoemd zo'n 100 jaar eerder. Maar enig bewijs heb ik niet.

Dan ben ik een familie Van Beusekamp tegengekomen. Ga je terug in de tijd dan wordt de familie aangeduidt als "Op den Beusekamp" uit Almen. Tot nu toe slechts 1 verdere aanduiding gevonden in een bestemmingsplan van de gemeente Lochem. Daar komt onder het hoofdstuk Archeologie de naam Boesinckhem (Beusekamp) voor. Huidig adres Startdijk 11 Eefde.

In de Achterhoek, Lievelde, ben ik de boerderij Beusink tegengekomen en daar zouden vanaf 1526 tot op heden 11 generaties Beusink wonen. Dat schrijft de huidige eigenaar Beusink op zijn site, maar nadere informatie kan niet gegeven worden.

In Groningen ligt het gehucht Beusum (Bewsem). Hier zou het geslacht Beusma hebben gewoond, afstammelingen van de persoon Bavi. Nakomelingen niet bekend.

In Noord-Holland, omgeving Castricum, woont een familie Beusman. In Limburg een familie Beusmans. Mogelijk een verbastering van Boisman afkomstig uit de plaats Beur (Osnabrück) in Duitsland of was het Südkirchen (Münster).
Dan heeft de familie Böesten uit Bocholt even de naam Beusekom gebruikt in Wehl.

In de Limburgse plaats Horst komt de naam Beussen voor. Dit lijkt een verbastering van de naam Buijssen. In Vlaams Brabant de naam De Beusscher, wat een verbastering van Buyssher zou kunnen zijn.

In België komt sinds ca. 1615 een familie Beuze voor. In Leiden een familie Beuse. Nakomelingen in deze tijd. De oorsprong van de naam is onbekend.

Dan ben ik nog stambomen tegengekomen met de namen:
Beuzel uit Verwolde,
Beuselinck uit Ruiselede,
Beuzemaker uit Leiden,
Beussink uit Lichtenvoorde,
Beuskens uit Mechelen aan de Maas,
Breuseker, een vernederlandsing van de Duitse naam Brüseken uit Paderborn, Nordrhein-Westfalen.
Beuzebosc uit Haute-Normandië, Frankrijk
Beuzeville vernoemd naar die plaats in Normandie
Beusberg uit de omgeving van Keulen

Wat ik verder voor interessante zaken tegen kwam die ik wil vermelden.

In Sippenaeken (BE) staat het Kasteel Beusdael. In 1367 woonde daar Herman van den Beusdal. Zijn dochter zou de laatste van dat geslacht zijn geweest. Beusdael zou afgeleid zijn van "Beuschdaal" wat dan weer "daal an het bos" zou betekenen.
Zo werd mij door de lokale VVV medegedeeld.


In de gemeente Rijssen-Holten (Ov) ligt een heuvel met de naam Beuseberg met op de flanken het buurtschap Beuseberg. Misschien een verbastering van Buesvelde en Beusenacker, een aanduiding van slecht land, een "boze berg".


In Markelo kom ik de naam Beusbergen tegen. Nu een straat maar waarschijnlijk een verbastering van de veldnaam Boesbergen of Bursbergen. In dat laatste geval een verwijzing naar kruipelhout en struikgewas.
De verklaring over de oorsprong van deze twee "bergen" komt uit "Nederlandse plaatsnamen verklaard" van Gerald van Berkel gedateerd januari 2018.
Of hier de familienaam Beuzenberg die ik in Haamstede en Rotterdam tegenkwam van afgeleid is, weet ik niet.

Daarnaast zullen buitenlanders hun naam vernederlands hebben en/of hebben buitenlanders die naar Nederland zijn gekomen een naam aangenomen die op mijn familienaam lijkt. Daar hebben we het hier niet over.

Het woord BEUS als begrip.

De leukste die ik vond stond in het Vlaamswoordenboek, n.l.;
beus (de ~ (v.), ~zen)
Groep mensen die bijeen zitten voor iemands gevel om over van alles en iedereen te klappen (kletsen).
werkwoord beuzzen, in de zomer komt ge in een woonwijk of in een stille straat nog al eens een beus tegen.
Mijn moeder zaliger, ging al eens naar de beus om met de geburen wa bij te babbelen.


In het "Woordenboek de Nederlandse Taal" op internet, kan gezocht worden op Beuzekom.
Dan komt het volgende naar voren:
"Oudste attestatie: Utrecht, 1278
Aangetroffen spelling: boesinghem, boesinghen, bosichem, bosinche(e)m, bvosinchem, bvosinchen, bosinghem, busichem
Etymologie: Uit Germ. *bösinga *Xaim 'woning van de lieden van Bôso'
Korte betekenis: Beuzekom
Beuzekom, plaats (heerlijkheid) ten oosten van Kuilenburg (prov. Gelderland).
Semantische klasse: Aardr.naam, Plaatsnaam, Toenaam
In de verbinding van bosinchem Van Beuzekom, toenaam (titel).
Wi suedher van sulen. suedher van bosinchem ende willem van riiswiic riddre doen kont (...), Utrecht, 1278
Gisebrecht vten Goye. har Sveder van Bvosinchem. har Hubrecht van Euerdingen. Utrecht, 1284
Wi zueder van zulen, Ghysebrecht van Abicwoude, Hubrecht van vianen, Jan sharen steuens sone van zulen. Splinter van boesinghem. Willaem van vorne, Alard van boesinghem, Ghysebrecht van den goye, Didderic van Zulen henric borgraue van montford Ende willaem van bloechoue ridders. (...) Holland-West, 1298
(Dorsale notitie:) Leter (letter) haren zueders van busichem. & haren zueders van sulen ende haren willems van rijswijc. dar si mede gheloueden den graue van hollant te helpene. Utrecht, 1299
[haer] hubrecht van vianen. ende splinter van bosinghem ridders. Holland-West, 1299"


In het woordenboek van de familienamen staat het volgende:
Beuselinck (de), Beuseling, Beuzelin
Patroniem, knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Bôso

Misschien verklaart dit een voor een deel de oorsprong van onze familienaam.
Overgenomen van: Een familienaam is je gegeven

Er wordt wel aangenomen dat rondom 1400 ons land zo'n 100.000 bewoners telde. De 3 grote steden ,Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, elk 10.000 en enkele kleinere als Utrecht, Leiden, Maastricht etc. zo'n 5.000. Geschat wordt dat er dan in Beusichem (waar alle naamgenoten dus vandaan komen) niet veel meer dan 100 tot 150 mensen moeten hebben gewoond. Trek daar de kinderen en vrouwen van af dan zijn de Van Beusekommen dus afstammelingen van zo'n 50 mensen uit Beusichem. Dat bewijst niet dat het genetisch één familie is.

De oorspronkelijke naam is door de loop van de tijd nu op vele manieren verbasterd in onder andere: (van) Beuzekom, Beuzecum, Beuzecom, Beuzechem, Beuzechom, Beuzechim, Beuzekum, Beuzekhom, Beuzekhim, Beusekom, Beusecum, Beusecom, Beusechem, Beusechom, Beusichem, Beucihem, Beusichim, Beusekum, Beusekhom, Beusekhim, Beusikom, Beuzikom, Beusecum, Beuzicom, Beuzichem